Program konferencie

O konferencií

Program - 5.12.

  • Konferencia
  • Poradenstvo
  • Workshopy
Image
13:00-14:00

Registrácia

Registrácia účastníkov, neformálne diskusie
Image
14:00-14:10

Otvorenie konferencie

Privítanie hostí a predstavenie Memoranda o podpore inovácií v regióne Novohrad.
Image
14:10-14:20

Predstavenie riešení problémov regiónu

Stručná analýza problémov Novohradu a predstavenie východísk.
Image
14:20-15:00

Okrúhly stôl

Moderovaný okrúhly stôl na tému podpora inovácií v nerozvinutom regióne:
- JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. - podpredseda Európskej komisie
- Ing. Peter Kažimír - guvernér Národnej Banky Slovenska
- PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec
- prof., RNDr., Vladimír Šucha DrSc. - bývalý generálny riaditeľ spoločného výskumného centra Európskej komisie
- Ing. Ján Lunter - predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
WEB
Image
15:00-15:15

Prestávka s občerstvením

Počas prestávky sa uskutoční tlačová konferencia účastníkov okrúhleho stola.
WEB
Image
15:15-15:35

Návrat ľudí zo zahraničia do regiónov

Úloha školstva v rozvoji regionóv a čo sa vieme o návrate talentov naučiť od Írska a Izraela.
Image
15:35-15:45

Hospodársky rast zaostalých regiónov EU

Prednáška na tému nástroje k hospodárskemu rastu zaostalých regiónov EU so zameraním na výskum a inovácie, príklady dobrej praxe z regiónu Baskicko,
Image
15:45-15:55

Catching-Up Regions

Posilnenie inovačného prostredia regiónu.
WEB
Image
15:55 - 16:05

Výskum batérií v Lučenci

Výskum CEMEA v oblasti batérií a možnosti spolupráce s Centrom rozvoja inovácií v Lučenci.
WEB
Image
16:20 - 16:40

Hľadanie alternatívnych spôsobov financovania

Prednáška na tému investičný crowdfunding a predstavenie projektu Fundlift.
Image
16:40 - 17:00

Firemné štruktúry

Vplyv firemných štruktúr na Inovácie a Rast v malých a stredných podnikoch v CEE regióne.
Image
17:00 - 17:10

Prezentácia hospodárskeho rastu regiónu KE

Zastavenie odchodu talentovaných ľudí z regiónu.
Image
17:10 - 17:20

Prezentácia Národného projektu

Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
WEB
Image
17:20 - 17:25

Zhrnutie konferencie

Krátke zhrnutie konferencie
WEB
Image
17:00-19:00

Movino - degustácia

Degustácia vín z regiónu.
WEB